Lajmet

23 maj 2023

U shënua Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit

 Me rastin e 22 Majit, “Ditës Ndërkombëtare të Biodiversitetit”, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkë organizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”, INDEP-KSDW, OJQ “Era”, shënuan Ditën Ndërkombëtare të Biodiversitetit në fshatin Mushnikovë, Komuna Prizrenit.

 

Nën moton botërore “Nga Marrëveshja në Veprim: Rindërtoni Biodiversitetin” në këtë punëtori u paraqiten prezantime si:

  • Prezantim nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës për “Rezervatet Strikte”;
  • Prezantim nga DAPK “Sharri” për gjendjen e përgjithshme të Parqeve Kombëtare, sfidat kryesore në menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe veprimet e nevojshme për ruajtjen e biodiversitetit,
  • Prezantim me studentët e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore, Drejtimi Biologji prezantuan:

ü  Biodiversiteti i Kosovës;

ü  Konservimi i Biodiversitetit në Kosovë;

ü  Kush po e rrezikon Biodiversitetin e Kosovës?

  • Prezantim nga studentët e Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti” Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, prezantuan: Temën sipas motos botërore për 22 maj 2023 “Ditës Ndërkombëtare të Biodiversitetit”

          - Nga Marrëveshja në Veprim: Rindërtoni Biodiversitetin”.

  • Prezantim të vizatimeve-punimeve  nga nxënësit e SHFMU-së “Mushnikova” për biodiversitetin në Kosovë.
  • Prezantim - Nxënësit nga IAAP “Ymer Prizreni”në Prizren, nxënës të drejtimeve Hoteleri dhe Agrobiznes prezantuan:   

      - Biodiversiteti i mjedisit dhe agroturizmit në regjionin e Prizrenit

Për prezantimet e paraqitura studentëve ju dhurua Libri i Kuq i Faunës dhe Atllasi i Bimëve të Kosovës nga MMPHI.

Gjithashtu u realizuar me pjesëmarrësit ecje në natyrë tek “Shtegu i Kaprollit”- Mushnikovë dhe u vazhdua me debate dhe ligjërata mbi: Biodiversitetin e Parkut Kombëtar “Sharri”, llojeve strikte të mbrojtura dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve të natyrës.

Agjenda do të vazhdojë me aktivitete në kuadër të edicionit të 6-të KSDW - Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë nga 14-30 maj 2023.

Lexo dhe:

Pritet shumë shpejt të hapen procedurat për hartimin e projektit kryesor të ndërtimit të urës së re në Badovc

Ministri Aliu premtoi se brenda pak javëve do të hapen procedurat për hartimin e projektit kryesor të ndërtimit të urës së re në Badovc. Punimet në Bypass po ecin me ritme të shpejta, ku po punohet intensivisht në asfaltim, rrjedhimisht përmes kontratës së mirëmbajtjes investive ky Bypass do të jetë i asfaltuar dhe gati për lëvizje të automjeteve.

Pas formimit të Komisionit Profesional nga MMPHI, është bërë vlerësimi se në aksin rrugor Prishtinë - Gjilan, tek ura e Badovcit, e cila njëherit përballon një fluks të lartë lëvizjeje të automjeteve, e që për shkak të rrezikshmërisë në aspektin e sigurisë, kemi marrë vendimin që këtë urë ta mbyllim përkohësisht, deri në hartimin e projektit kryesor të ndërtimit të urës së re.

Lexo më shumë

Mbahet takimi i parë i Komitetit për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës

 Administrimi i tokës dhe politikat ndërlidhur me tokën janë fundamentale për një qeverisje të mirë, për rritje të qëndrueshmërisë ekonomike, sigurisë së përgjithshme, ngritjes së mirëqenies sociale si dhe hapjes së mundësive ekonomike për të gjithë qytetarët e Republikës.

 Informacionet kadastrale janë kyçe për krijimin e infrastrukturës hapësinore, në nivel lokal dhe kombëtar, në mënyrë gjithëpërfshirëse, me qëllim të aplikimit të gjerë në vendimmarrje, në përcaktimin e politikave sociale, si dhe mbrojtjen e mjedisit.

 Si Qeveri kemi krijuar mekanizma efektiv për sektorët e planifikimit hapësinor, banimit, bujqësisë, pylltarisë, kadastrit, minierave, infrastrukturës, statistikave dhe fushave të tjera të administrimit të tokës. Tani është themeluar dhe funksionalizuar Komiteti ndërministror për Administrimin e Tokës, i cili e ka për qëllim harmonizimin e politikave për krijimin e Infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore.

 Si Qeveri kemi bërë zhvillime të dukshme në Administrimin e Tokës, ku tani janë shtuar të ardhurat nga tatimi i tokës, po shtohet numri i pronave në emër të pronarëve aktual, po harmonizohet gjendja faktike e tokës në terren me gjendjen e saj në dokumente pronësore, po trajtohen objektet pa leje, po administrohet planifikimi hapësinor, po investohet në zhvillimin rural e urban, si dhe po avancohet më tutje legjislacioni.

 Me takimin e sotshëm, të parin të tillë në Republikën e Kosovës, po shënojmë prioritizimin dhe qasjen serioze të Qeverisë ndaj Administrimit të Tokës, krijimit të Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor, si dhe ofrimin e mbështetjes së plotë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Komitetin Ndërministror dhe institucioneve tjera ndërlidhëse që njëherit përbëjnë strukturën koordinuese kombëtare të Informacionit Hapësinor të Kosovës.

Lexo më shumë