Lajmet

12 maj 2023

Fillon punën Impianti për trajtimin e Ujërave të zeza në Gjakovë


Pas Prizrenit dhe Pejës, tani po e fillon punën edhe Impianti i 3-të në Gjakovë.

Sot, ministri z.Liburn Aliu së bashku me Kryeministrin e vendit z. Albin Kurti, morëm pjesë në inaugurimin e Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Gjakovë.

Financimi i ndërtimit të ITUN-it në Gjakovë, është pjesë e kornizës së bashkëpunimit zhvillimor në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale të Gjermanisë.

Implementuar përmes Bankës për Zhvillim (KfW) dhe Konfederatës Zviceranë përmes Sekretariatit Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO), si dhe nga kontributi vetanak i Komunës së Gjakovës.

 

Lexo dhe:

U prezantua lista prioritare e projekteve për sektorin e transportit

 

Sot u mbajt takimi me partnerët tanë zhvillimorë për prezantimin e listës prioritare të projekteve për sektorin e transportit.

Patëm diskutim konstruktiv e të frytshëm me përfaqësuesit e përfaqësive diplomatike dhe insitucioneve financiare rreth planit afatgjatë, gjithëpërfshirës e të qëndrueshëm për sektorin e transportit, me ç’rast prezantuam listën prioritare të projekteve për sektorin e transportit, respektivisht projekteve të nënsektorit hekurudhor, rrugor dhe atij ajror.

Lista prioritare e projekteve për sektorin e transportit ka 19 (nëntëmbëdhjetë) projekte:

 9 (nëntë) të nënsektorit hekurudhor;

 9 (nëntë) të nënsektorit rrugor; dhe

 1 (një) të nënsektorit ajror.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, sa i përket fushës së transportit që nga fillimi ka përcaktuar objektiva të qarta të integrimit të rrjetit të Transportit të Kosovës në rrjetin rajonal dhe atë të BE-së. Në këtë kontekst, jemi fokusuar në realizimin e të gjitha detyrave të cilat janë të domosdoshme për arritjen e caqeve drejtë këtij integrimi në dy fusha kryesore:

Në fushën e hartimit të legjislacionit primarë dhe sekondarë i cili është në përputhshmëri të plotë me legjislacionin e BE-së; si dhe

Në modernizimin e rrjetit hekurudhor, atij rrugor dhe zhvillimin e aviacionit civil, ashtu që infrastruktura e këtyre nënsektorëve t’i plotësojë të gjitha standardet e BE-së.

Ne mbesim të përkushtuar në implementimin e planit tonë për realizimin e projekteve që do të kontribuojnë në zhvillim të qëndrueshëm dhe ekonomik, qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave, ruajtjen e mjedisit, rritjen e sigurisë, ofrimin e shërbimeve cilësore, si dhe në punësim dhe integrim.

Kjo listë përfundimtare e projekteve do të miratohet nga Komisioni për Planifikim Strategjik, që kryesohet nga Kryeministri i Kosovës, z. Albin Kurti.

Lexo më shumë

Pritet shumë shpejt të hapen procedurat për hartimin e projektit kryesor të ndërtimit të urës së re në Badovc

Ministri Aliu premtoi se brenda pak javëve do të hapen procedurat për hartimin e projektit kryesor të ndërtimit të urës së re në Badovc. Punimet në Bypass po ecin me ritme të shpejta, ku po punohet intensivisht në asfaltim, rrjedhimisht përmes kontratës së mirëmbajtjes investive ky Bypass do të jetë i asfaltuar dhe gati për lëvizje të automjeteve.

Pas formimit të Komisionit Profesional nga MMPHI, është bërë vlerësimi se në aksin rrugor Prishtinë - Gjilan, tek ura e Badovcit, e cila njëherit përballon një fluks të lartë lëvizjeje të automjeteve, e që për shkak të rrezikshmërisë në aspektin e sigurisë, kemi marrë vendimin që këtë urë ta mbyllim përkohësisht, deri në hartimin e projektit kryesor të ndërtimit të urës së re.

Lexo më shumë