Lajmet

14 mars 2023

Nënshkruhet marrëveshja subsidare për nxitjen dhe levimin e mundësive për Programin e Sigurisë së Ujit

Kjo Marrëveshje është arritur në mes të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Hidromorava, i cili është zbatues i Projektit.
Sipas marrëveshjes së financimit ndërmjet Përfituesit dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim ("Asociacioni") të datës 13 korrik 2020 ("Marrëveshja e Financimit"), Asociacioni ka rënë dakord të vërë në dispozicion të Përfituesit një kredi në shumën prej njëzet e pesë milionë e njëqind mijë euro (25,100,000 €) me qëllim të financimit të Projektit për Programin e Sigurisë së Ujit.
Përfituesi pranon të vërë në dispozicion, përmes ndarjes buxhetore të MMPHI tek Subjekti Zbatues i Projektit, shumën prej dymbëdhjetë milionë e katërqind mije euro (12,400,000 €) (Granti) nga të ardhurat e kredisë sipas afateve dhe kushteve të përcaktuara në këtë Marrëveshje dhe Marrëveshjen e Financimit.

Lexo dhe:

Dita Ndërkombëtare e Grave është ngjarja që feston angazhimin e grave në mbarë botën për më shumë të drejta e për më shumë barazi

Vendi ynë ashtu siç njeh shumë gra punëtore, aktiviste, luftëtare, që iu përgjigjën thirrjes së përgjithshme për çlirimin e vendit, për liri dhe barazi me popujt e tjerë, ashtu njeh edhe gra që kanë vazhduar luftën kundër shtypjes patriarkale në shoqërinë tonë, kundër shtypjes institucionale e kundër shtypjes në përgjithësi kudo që ajo është shfaqur.

Sot pra me krenari kujtojmë kontributin e grave e veçanërisht të atyre që nuk janë më në mesin tonë. Është angazhimi i tyre dhe sukseset që ato kanë arritur që sot e bëjnë shoqërinë tonë më të lirë, më të barabartë e më të drejtë.

Qeverisja jonë parasëgjithash është progresiste për shkak se sa e kujton kontributin historik të grave në formimin e shtetit tonë po aq edhe punon në krijimin e kushteve dhe mundësive për përparimin e mundësive për to, e për më shumë barazi e drejtësi në Republikën tonë.

Promovimi i grave në ambientet e transportit është një qëllim i rëndësishëm për rritjen e barazisë gjinore dhe diversitetit në këtë industri. Inkurajimi i grave që të ndjekin karrierën e tyre në transport është më shumë se i nevojshëm, për shkak të rëndësisë së industrisë së transportit dhe rritjes së kapaciteteve profesionale.

Në përgjithësi, promovimi i grave në ambientet e transportit kërkon një përpjekje të bashkuar nga Ministria, punëdhënësit, shoqatat e organizatat e ndryshme jo-qeveritare. Duke punuar së bashku, ne mund të krijojmë një industri më të diversifikuar dhe të përfshirë që tërheq dhe aftëson profesionistë të rinjë femra.

Urime 8 Marsi të gjitha grave! Jemi përherë falënderues e mirënjohës për kontributin e grave dhe ndikimin e tyre në progresin tonë shoqëror.
Lexo më shumë

Ministrat Aliu dhe Murati, nënshkruan memorandum bashkëpunimi për renovimin e Terminaleve Doganore

Ministri Liburn Aliu dhe Ministri Hekuran Murati, nënshkruan memorandumin e bashkëpunimit për zhvillimin e projektit për Renovimin e Terminaleve Doganore.

 

Qëllimi i këtij Memorandumi të Bashkëpunimit, në mes të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Minstrisë së Financave, Punës dhe Transfereve është përcaktimi i procedurave nga MMPHI për MFPT (Doganën e Kosovës) rreth implementimit të projektit: Renovimi i Terminaleve Doganore.

 

Vlera e përgjithshme është nëntë milion e njëqind e dhjetë mijë euro (9,110,000 €). Gjashtë milion euro (6,000,000 €) janë alokuar për vitin 2023, ndërsa tre milion e njëqind e dhjetë mijë euro (3,110,000 €) janë parashikuar për vitet buxhetore 2024 dhe 2025.

Lexo më shumë