Lajmet

01 shkurt 2024

Vazhdojnë punimet për hartimin e Udhëzimeve Administrative të Agjencionit Kadastral të Kosovës


Vazhdojnë punimet efikase në punëtorinë për hartimin e Udhëzimeve Administrative të Agjencionit Kadastral të Kosovës

Sot, në sesionin e punës për hartimin e Udhëzimeve Administrative për Ligjin e Kadastrës së Pronës së Paluajtshme, bashkë me drejtorin e AKK-së(Agjencia Kadastrale e Kosovës), Avni Ahmeti, dhe kolegë e bashkëpunëtorë të tjerë, zhvilluam një diskutim të hollësishëm mbi progresin e punës, duke përfshirë trajtimin e Udhëzimeve Administrative, me qëllim të finalizimit të tyre brenda një afati të shkurtër kohor.

Ritmi i punës dhe planet ambicioze të AKK-së, në kuadër të MMPHI-së, për përfundimin e 11 udhëzimeve deri në mars janë njëherit rezultat i një bashkëpunimi dhe pune të mirëfilltë. Këto udhëzime shërbejnë për një reformë rrënjësore në sektorin e kadastrës, dhe besojmë se përkushtimi jonë po krijon kushte të favorshme për themelimin e një sistemi kadastral të rregullt e të saktë, që do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit tonë.

Lexo dhe:

Njoftim për Thirrjen për Aplikim për Administrator të SRD-së nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë

 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë njofton për Thirrjen zyrtare për Aplikim për rolin e Administratorit të Sistemit të Rimbursimit të Depozitave (SRD), e planifikuar për publikim më 20 shkurt 2024. Në përgatitje për këtë ngjarje të rëndësishme, ne po publikojmë dokumentet e Thirrjes paraprakisht, për t’u mundësuar aplikantëve potencialë që të përgatiten në mënyrë adekuate për procesin e aplikimit.

Ky publikim i hershëm përfshin dokumente dhe udhëzime thelbësore, pjesë përbërëse të aplikacionit. Ne nxisim të gjitha subjektet e interesuara që t'i shqyrtojnë në thellësi këto materiale për të kuptuar kualifikimet dhe përgjegjësitë që lidhen me rolin e Administratorit të SRD-së.

Për më tepër, një takim informues për Thirrjen do të organizohet deri në fund të shkurtit 2024. Ky sesion synon të ofrojë njohuri shtesë dhe të adresojë çdo pyetje në lidhje me procesin e aplikimit dhe pritshmëritë për rolin e Administratorit.

Ju lutemi vini re datat kryesore: publikimi zyrtar i Thirrjes më 20 shkurt 2024, i ndjekur nga sesioni informues më vonë gjatë muajit. Ne mezi presim pjesëmarrjen tuaj dhe jemi të përkushtuar të punojmë së bashku për të krijuar një Sistem të suksesshëm të Rimbursimit të Depozitave në Kosovë.

Në vegëzën më poshtë gjeni të bashkangjiturat dokumentet përcjellëse:

 

Njoftim për Thirrjen për Aplikim për Administrator të SRD-së nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë

Lexo më shumë

Takimi i parë i Sekretariatit të Këshillit për Ndryshime Klimatike për vitin 2024

Për këtë vit, Sekretariati ka vendosur në fokus:

• zbatimin e ligjit,

• masat e zbutjes dhe përshtatjes, si dhe

• ngritjen e kapaciteteve të brendshme.

Me Ligjin për Ndryshime Klimatike tashmë në fuqi, jemi angazhuar menjëherë për zbatimin e tij. Sekretariati është duke u koordinuar edhe me partnerë e donatorë, për të përfunduar Planin për Energji dhe Klimë, NDC-në vullnetare, e për të filluar punën për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike.

UNDP Kosovo

USAID Kosovo

European Union in Kosovo

GIZ Kosovo

German Embassy Pristina

Embassy of Japan in Kosovo

Lexo më shumë