DEPARTAMENTI KOORDINUES I KËSHILLIT PËR SIGURINË E KOMUNIKACIONIT RRUGOR

Më poshtë gjeni disa nga aktivitetet e Departamentit Koordinues të KSKRR-së:

 

- Zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe programeve për përmirësimin e sigurisë në komunikacionin rrugor

 

- Koordinimin e të gjithë akterëve që punën e tyre e zhvillojnë në të mirë të sigurisë në komunikacionin rrugor duke përfshirë OJQ-të

 

- Zhvillon fushata të ndryshme vetëdijësuese dhe edukuese për parandalimin e aksidenteve në komunikacionin rrugor

 

Pra qëllimi kryesor i Departamentit Koordinues të KSKRR-së, është puna e vazhdueshme në rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor.

 

Annual Statistics for Western Balkans - Fatalities for 2020

 

Dekada e Sigurisë Rrugore 2010 - 2019


Të sigurtë në rrugë gjatë dimrit


Vendose rripin për sigurinë tuaj

 

137 TË VDEKUR NË VITIN 2017NË AKSIDENTE TRAFIKU

 

Raport me  rekomandime nga njësiti Task Force

 

Strategjia e Sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit ne Kosove

 

Udhezimi Administrativ 16/2008 mbi Keshillin per sigurine ne komunikacionin rrugor

 

Nezir Gashi - Drejtor 

Nezir.Gashi@rks-gov.net

+381 (0) 38 200-28 545