Lajmet

05 qershor 2023

Dita Botërore e Mjedisit

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Komunën e Prishtinës, Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, FAO- Programi në Kosovë, si dhe Organizata të ndryshme jo-qeveritare, kanë organizuar një sërë aktivitetesh për të shënuar ditë botërore me moton për zgjidhje për ndotje nga plastika.

Në sheshin “Zahir Pajaziti”, në bashkë organizim me komunën e Prishtinës, INDEP dhe IP “Xixillonjat” u zhvillua aktiviteti pikturimi me fëmijë - "Piktorët e Planetit", ndërsa në Komunën e Rahovecit së bashku me PAMKOS është zhvilluar aktivitet pastrimi – “Drini rrjedh i lirë pa plastikë” si dhe punime dhe vizatime nga fëmijët pranë lumit “Drini” për mjedisin. Po ashtu, aktivitete tjera janë zhvilluar edhe në Komunën e Lipjanit me nxënësit e SHFMU “Vëllezërit Frashëri’’ dhe CNVP duke pikturuar dhe mbjellë fidane. Të gjitha këto aktivitete kanë për qëllim që të ndikojnë drejtpërdrejt në edukimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve për çështje të mjedisit.

Lexo dhe:

Mbahet takimi i parë i Komitetit për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës

 Administrimi i tokës dhe politikat ndërlidhur me tokën janë fundamentale për një qeverisje të mirë, për rritje të qëndrueshmërisë ekonomike, sigurisë së përgjithshme, ngritjes së mirëqenies sociale si dhe hapjes së mundësive ekonomike për të gjithë qytetarët e Republikës.

 Informacionet kadastrale janë kyçe për krijimin e infrastrukturës hapësinore, në nivel lokal dhe kombëtar, në mënyrë gjithëpërfshirëse, me qëllim të aplikimit të gjerë në vendimmarrje, në përcaktimin e politikave sociale, si dhe mbrojtjen e mjedisit.

 Si Qeveri kemi krijuar mekanizma efektiv për sektorët e planifikimit hapësinor, banimit, bujqësisë, pylltarisë, kadastrit, minierave, infrastrukturës, statistikave dhe fushave të tjera të administrimit të tokës. Tani është themeluar dhe funksionalizuar Komiteti ndërministror për Administrimin e Tokës, i cili e ka për qëllim harmonizimin e politikave për krijimin e Infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore.

 Si Qeveri kemi bërë zhvillime të dukshme në Administrimin e Tokës, ku tani janë shtuar të ardhurat nga tatimi i tokës, po shtohet numri i pronave në emër të pronarëve aktual, po harmonizohet gjendja faktike e tokës në terren me gjendjen e saj në dokumente pronësore, po trajtohen objektet pa leje, po administrohet planifikimi hapësinor, po investohet në zhvillimin rural e urban, si dhe po avancohet më tutje legjislacioni.

 Me takimin e sotshëm, të parin të tillë në Republikën e Kosovës, po shënojmë prioritizimin dhe qasjen serioze të Qeverisë ndaj Administrimit të Tokës, krijimit të Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor, si dhe ofrimin e mbështetjes së plotë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Komitetin Ndërministror dhe institucioneve tjera ndërlidhëse që njëherit përbëjnë strukturën koordinuese kombëtare të Informacionit Hapësinor të Kosovës.

Lexo më shumë

Ministri Aliu takon kryetarin e komunës së Leposaviqit, z. Lulzim Hetemi

Nder dhe kënaqësi e veçantë që ta takoj Kryetarin e komunës së Leposaviqit, z. Lulzim Hetemi.

 

Me Kryetarin bashkëbiseduam për bashkëpunimin e ndërsjellë në realizimin e projekteve që do të kontribuojnë në zhvillim ekonomik për të gjithë qytetarët, respektivisht për projekte infrastrukturore në komunë, me ç’rast i ofruam mbështetje të parezervë.

 

E falënderoj Kryetarin Lulzim Hetemi nga zemra për qëndresën e tij shembullore për Republikën e Kosovës, si dhe Policinë e Kosovës për disiplinën dhe profesionalizmin e pashembullt që po e tregojnë për çdo ditë.

Lexo më shumë