Lajmet

08 maj 2024

Miratohet nisma për lidhjen e Marrëveshjes për Shërbime Ajrore në mes të Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite

Miratohet nisma për lidhjen e Marrëveshjes për Shërbime Ajrore në mes të Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite.

Nëpërmjet kësaj nisme, pasur parasysh faktin se zhvillimet në shërbimet ajrore janë thelbësore për zhvillimin ekonomik e kulturor të të dyja vendeve,🛬 🛫 do të kontribuojmë në 𝐫𝐫𝐢𝐭𝐣𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐟𝐥𝐮𝐤𝐬𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞̈𝐯𝐞 dhe realizimin e 𝐟𝐥𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐞 nga të dyja anët, e po ashtu në ofrimin e rritjes së shërbimeve më cilësore dhe të sigurta që do të ndikojnë në zhvillim ekonomik

Lexo dhe:

Në kuadër të hyrjes në fuqi të Ligjit për Kadastër si dhe reformave legjislative të parapara nga Qeveria e Kosovës, nënshkruhen 11 Udhëzime Administrative

Sot, në kuadër të hyrjes në fuqi të Ligjit për Kadastër si dhe reformave legjislative të parapara nga Qeveria e Kosovës, nënshkruam 11 Udhëzime Administrative.
Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Kadastër dhe Udhëzimeve Administrative, po krijohen kushte për krijimin e një kadastri konkurrues regjional, për të siguruar qëndrueshmëri financiare e zhvillim ekonomik, si dhe po i kompletojmë reformat e filluara në fushën e legjislacionit të kadastrit.
Për më shumë, jemi shumë afër realizimit të projekteve të planifikuara për këtë vit:
✓ Fillimi i realizimit të projektit të Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale në 120 Zona Kadastrale, ku përfitues të drejtpërdrejtë nga ky projekt do të jenë qytetarët e zonave kadastrale të përzgjedhura për rindërtim në të gjitha komunat e vendit.
✓ Transparenca dhe llogaridhënia për qytetarët mbetet përkushtimi ynë, rrjedhimisht këtë vit kemi hapur të dhënat duke i bërë ato publike në Gjeoportalin Shtetëror, ku do të publikohen çmimet e tranasaksioneve me kontrata të shitblerjes, duke mundësuar kështu edhe vlerësim më të saktë të pronës.
Pas nënshkrimit të Udhëzimeve Administrative pamë nga afër edhe avancimet që janë realizuar javëve të fundit në dhomën e serverëve në këtë institucion, investime këto të domosdoshme për rritjen e kapacitetve për ruajtjen e të dhënave kadastrale për të gjithë territorin e Kosovës, por edhe për ngritjen e nivelit të sigurisë për ruajtjen e tyre, si dhe pajisjen e fundit të AKK-së me teknologjitë e fundit të flutarakeve pa pilot Dronin Wingtra Gen II.
Lexo më shumë

Miratohet vendimin përfundimtar për shpronësimin e parcelave të pronave që kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugës 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧-𝐓𝐞𝐭𝐨𝐯𝐞̈

Miratuam vendimin përfundimtar për shpronësimin e parcelave të pronave që kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugës 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧-𝐓𝐞𝐭𝐨𝐯𝐞̈, përkatësisht segmenti Struzhë-Kyçja me Autostradën ‘’Ibrahim Rugova’’, në Prizren.
➤ Miratohet Vendimi Përfundimtar për shpronësim të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve për interes publik, të cilat preken nga realizimi i Projektit:
Ndërtimi i Rrugës Prizren-Kufiri me Maqedoninë e Veriut (Tetovë), segmenti 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐳𝐡𝐞̈-𝐊𝐲𝐜̧𝐣𝐚 𝐦𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞̈𝐧 “𝐈𝐛𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 𝐑𝐮𝐠𝐨𝐯𝐚”, në Prizren-Jug, L=20.350km, Zonat Kadastrale: Prizren, Vllashnje, Leskovec, Jabllanicë dhe Kushtendil, Komuna e Prizrenit.
Lexo më shumë