Lajmet

07 shkurt 2024

Drejt një menaxhimi më efikas të përmbytjeve dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në Kosovë

Hap pas hapi, drejt një menaxhimi më efikas të përmbytjeve dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në Kosovë.

Në kontekstin e mbrojtjes nga vërshimet dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, po angazhohemi maksimalisht në hartimin e Planeve të Menaxhimit të Rrezikuar nga Vërshimet.

Tashmë kemi përfunduar studimin përmes teknologjisë më të avancuar LIDAR për një zonë prej rreth 351 km², si pjesë e projektit për "Hartat e zonave me rrezikshmëri nga përmbytjet dhe hartat e nivelit të rrezikshmërisë së përmbytjeve", për të gjitha pellgjet lumore në Kosovë.

Po ashtu, kemi përfunduar Vlerësimin Paraprak të Rrezikut nga Vërshimet, i cili është burimi kryesor i informacionit për hartat e rrezikut dhe rrezikshmërinë nga vërshimet, mozaikun e Ortofotove, si dhe Hartat e rrezikshmërisë nga vërshimet për zonën e Lepencit dhe Plavës, Moravës së Binces dhe Ibrit.

Lexo dhe:

Hartimi dhe përgatitja e gjashtëmbëdhjetë (16) projektligjeve kyçe, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për vitin 2024

Në vijim të angazhimeve legjislative për vitin 2024, kemi parashikuar të ndërmarrim hapat e nevojshëm për hartimin dhe përgatitjen e gjashtëmbëdhjetë (16) projektligjeve kyçe, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Këto propozime ligjore, të cilat gëzojnë një rëndësi të veçantë për zhvillimin e vendit tonë, e për të mirën e përgjithshme të qytetarëve, do t'i nënshtrohen miratimit në Qeveri dhe më pas do të paraqiten për shqyrtim dhe aprovim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Qëllimi ynë është që të gjitha këto projektligje të miratohen brenda afatit të përcaktuar, deri në përfundim të vitit 2024, për të siguruar zbatimin efektiv në përputhje me prioritetet dhe objektivat tona.

 

Lexo më shumë

U mbajt takimi i ministrit z.Aliu me Ambasadorin e Belgjikës në Kosovë, z. Grégoire Cuvelier

Sot, pritëm në takim Ambasadorin e Belgjikës në Kosovë, z. Grégoire Cuvelier. Ambasadorit i urova mirëseardhje në Prishtinë, njëherazi për detyrën e tij të re. Në kuadër të këtij takimi e njoftova me punën, të arriturat, sfidat dhe angazhimin tonë në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, dhe diskutuam në përgjithësi mbi marrëdhëniet dy-palëshe në mes dy vendeve tona, si në nivelin politik, ashtu edhe atë ekonomik.

Në frymën e thellimit të bashkëpunimit tonë, potencuam vullnetin e të dyja vendeve për çështje me interes të përbashkët, veçanërisht në sektorin e mjedisit, me ç’rast diskutuam për bashkëpunimin e ndërsjellë e të mundshëm për projektet mjedisore që do të ndikonin në përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore ndaj tyre.

 

Lexo më shumë