Dita e Evropes

Dita e Europës festohet më 9 maj çdo vit për të shënuar vjetorin e "Deklaratës Schuman", të cilën e dha Robert Schuman, ministri i jashtëm francez, në vitin 1950. Kjo deklaratë propozoi themelimin e Komunitetit Evropian të Karbonit dhe Çelikut, i cili konsiderohet si hapi i parë në krijimin e atë që njihet sot si Bashkimi Europian. Në këtë ditë, vendet anëtare të Bashkimit Europian shpallin ngjarje dhe aktivitete të ndryshme për të festuar bashkëpunimin dhe unitetin evropian. Aktivitetet përfshijnë koncerte, ekspozita kulturore, diskutime dhe shfaqje të artit. Dita e Europës është një rast për të reflektuar mbi përparimet e arritura në bashkëpunimin evropian dhe sfidat që janë përpara. Në kohën e sotme, Bashkimi Europian është një nga organizmat ndërkombëtare më të rëndësishme, duke mbajtur peshën e tij në çështjet ekonomike, politike dhe sociale në nivel global. Kjo dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit dhe solidaritetit në Evropë, si dhe rëndësinë e respektimit të vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut.

Lexo dhe:

Mbahet takimi i parë i Komitetit për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës

 Administrimi i tokës dhe politikat ndërlidhur me tokën janë fundamentale për një qeverisje të mirë, për rritje të qëndrueshmërisë ekonomike, sigurisë së përgjithshme, ngritjes së mirëqenies sociale si dhe hapjes së mundësive ekonomike për të gjithë qytetarët e Republikës.

 Informacionet kadastrale janë kyçe për krijimin e infrastrukturës hapësinore, në nivel lokal dhe kombëtar, në mënyrë gjithëpërfshirëse, me qëllim të aplikimit të gjerë në vendimmarrje, në përcaktimin e politikave sociale, si dhe mbrojtjen e mjedisit.

 Si Qeveri kemi krijuar mekanizma efektiv për sektorët e planifikimit hapësinor, banimit, bujqësisë, pylltarisë, kadastrit, minierave, infrastrukturës, statistikave dhe fushave të tjera të administrimit të tokës. Tani është themeluar dhe funksionalizuar Komiteti ndërministror për Administrimin e Tokës, i cili e ka për qëllim harmonizimin e politikave për krijimin e Infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore.

 Si Qeveri kemi bërë zhvillime të dukshme në Administrimin e Tokës, ku tani janë shtuar të ardhurat nga tatimi i tokës, po shtohet numri i pronave në emër të pronarëve aktual, po harmonizohet gjendja faktike e tokës në terren me gjendjen e saj në dokumente pronësore, po trajtohen objektet pa leje, po administrohet planifikimi hapësinor, po investohet në zhvillimin rural e urban, si dhe po avancohet më tutje legjislacioni.

 Me takimin e sotshëm, të parin të tillë në Republikën e Kosovës, po shënojmë prioritizimin dhe qasjen serioze të Qeverisë ndaj Administrimit të Tokës, krijimit të Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor, si dhe ofrimin e mbështetjes së plotë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Komitetin Ndërministror dhe institucioneve tjera ndërlidhëse që njëherit përbëjnë strukturën koordinuese kombëtare të Informacionit Hapësinor të Kosovës.

Lexo më shumë