Dita e Evropes

Dita e Europës festohet më 9 maj çdo vit për të shënuar vjetorin e "Deklaratës Schuman", të cilën e dha Robert Schuman, ministri i jashtëm francez, në vitin 1950. Kjo deklaratë propozoi themelimin e Komunitetit Evropian të Karbonit dhe Çelikut, i cili konsiderohet si hapi i parë në krijimin e atë që njihet sot si Bashkimi Europian. Në këtë ditë, vendet anëtare të Bashkimit Europian shpallin ngjarje dhe aktivitete të ndryshme për të festuar bashkëpunimin dhe unitetin evropian. Aktivitetet përfshijnë koncerte, ekspozita kulturore, diskutime dhe shfaqje të artit. Dita e Europës është një rast për të reflektuar mbi përparimet e arritura në bashkëpunimin evropian dhe sfidat që janë përpara. Në kohën e sotme, Bashkimi Europian është një nga organizmat ndërkombëtare më të rëndësishme, duke mbajtur peshën e tij në çështjet ekonomike, politike dhe sociale në nivel global. Kjo dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit dhe solidaritetit në Evropë, si dhe rëndësinë e respektimit të vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut.

Lexo dhe:

Qeveria e Republikës së Kosovës, me datë 13.09.2023 ka miratuar Vendimin Nr.13/159 për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik i pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilat preken nga realizimi i katër projekteve

 

Qeveria e Republikës së  Kosovës, me datë 13.09.2023 ka miratuar  Vendimin Nr.13/159   për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik i  pronave të paluajtshme të   pronarëve  dhe zotëruesve të interesit të  cilat preken nga realizimi i katër  (4) Projekteve si më poshtë:

 

-        Rikonstruktimi dhe zgjerimi i ‘’Deponisë  Sanitare’’ ekzistuese në Landovicë për regjionin e Prizrenit, Zona  Kadastrale: Landovicë,  Komuna Prizren,

 

-        Rikonstruktimi dhe zgjerimi i ‘’Deponisë  Sanitare’’ ekzistuese në Velekincë, për regjionitn e Gjilanit, Zonat  Kadastrale: Velekincë dhe Uglarë,  Komuna Gjilan, 

 

-        Ndërtimi  ‘’Deponisë se re  Sanitare’’, për regjionin e Prishtinës, Zonat  Kadastrale: Puturoc, Ribari i Madh dhe  Qylagë,  Komuna Lipjan, 

 

-        Rehabilitimi,  mbyllja dhe ndërtimi i stacionit të transferit  i ‘’Deponisë  Sanitare’’ në Dumnicë e Poshtme, për regjioniin e Podujevës, Zona  Kadastrale: Dumnicë e Poshtme,  Komuna Podujevë, sipas tabelave bashkëngjitur këtij vendimi.

 

Bazuar në nenin 9 të Ligjit nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205, Departamenti i Shpronësimit  ka caktuar mbajtjen e Dëgjimeve Publike në Komunat Lipjan, Podujevë, Gjilan dhe Prizren si në vijim:

 

 1. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Lipjanit,  do të mbahet me datë  26 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ndërtesa e  Re e Qeverisë së Kosovës ish ‘’RILINDJA’’,  Kati I 17  përkatësisht për zonat kadastrale:

   

  Puturoc, Ribari i Madh dhe Qylagë

   

 1. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Podujevë,  do të mbahet me datë  27 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Kuvendit Komunal të Podujevës,  përkatësisht për zonën kadastrale:

   

  Dumnicë e Poshtme

   

 2. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Gjilanit,  do të mbahet me datë  28 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Kuvendit Komunal të Gjilanit,  përkatësisht për zonat kadastrale:

   

  Velekincë dhe Uglarë

   

 3. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Prizrenit,  do të mbahet me datë  29 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Kuvendit Komunal të Prizrenit,  përkatësisht për zonë kadastrale:

   

              Landovicë

   

  Në Dëgjime Publike duhet të marrin pjesë edhe përfaqësuesit nga:

   

  1. Subjekti Kërkues- Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë Sh.A(KMDK) për të bërë prezentimin e Projekteve
  2. Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP) dhe palët e interesuara.

    

   Dëgjimet Publike  për shpronësim do të udhëheqen nga Departamenti i Shpronësimit

    

Vendimi13/59

 

 

 

 

Lexo më shumë