22 Marsit, “Dita Ndërkombëtare e Ujërave” dhe 23 Marsi “Dita Ndërkombëtare e Meteorologjisë”

Me rastin e 22 Marsit, “Dita Ndërkombëtare e Ujërave” dhe 23 Marsi “Dita Ndërkombëtare e Meteorologjisë”, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkë organizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, USAID programi ADAPT activity Kosova, OJQ-të: KEERC, SHUKOS dhe shoqërinë civile do të shënojnë aktivitetet sipas agjendës.

Lexo dhe:

Në kuadër të Samitit të Ballkanit Perëndimor 2024, në Panelin "Avancimi i Qëndrueshmërisë: Infrastruktura, Zgjidhjet e Energjisë dhe Mundësitë e Financimit

Në kuadër të Samitit të Ballkanit Perëndimor 2024, në Panelin "Avancimi i Qëndrueshmërisë: Infrastruktura, Zgjidhjet e Energjisë dhe Mundësitë e Financimit", nga The Economist, diskutova për të arriturat e Qeverisjes sonë dhe synimet e mëtutjeshme që i kemi.
Ministri Aliu theksoi përfshirjen e Kosovës në rrjetin e TEN-T, strategjinë e Sistemit Inteligjent të Transportit (SIT), projektet infrastrukturore hekurudhore që janë në implementim, si dhe në veçanti për linjën hekurudhore Prishtinë-Durrës, rrjedhimisht për përfitimet ekonomike për Kosovën dhe Shqipërinë, ashtu si edhe për rajonin.
Lexo më shumë