Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkë organizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Fondacionin për të drejtat e kafshëve, OJQ ERA, shënuan 04 tetorin 2023 “Ditën Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve” me aktivitete të ndryshme. Më 4 tetor u hap ekspozita në MMPHI me fotografi për llojet e mbrojtura dhe llojet strikt të mbrojtura. Kjo ekspozitë do të jetë e hapur deri më 06 tetor 2023.

Lexo dhe:

Në kuadër të Samitit të Ballkanit Perëndimor 2024, në Panelin "Avancimi i Qëndrueshmërisë: Infrastruktura, Zgjidhjet e Energjisë dhe Mundësitë e Financimit

Në kuadër të Samitit të Ballkanit Perëndimor 2024, në Panelin "Avancimi i Qëndrueshmërisë: Infrastruktura, Zgjidhjet e Energjisë dhe Mundësitë e Financimit", nga The Economist, diskutova për të arriturat e Qeverisjes sonë dhe synimet e mëtutjeshme që i kemi.
Ministri Aliu theksoi përfshirjen e Kosovës në rrjetin e TEN-T, strategjinë e Sistemit Inteligjent të Transportit (SIT), projektet infrastrukturore hekurudhore që janë në implementim, si dhe në veçanti për linjën hekurudhore Prishtinë-Durrës, rrjedhimisht për përfitimet ekonomike për Kosovën dhe Shqipërinë, ashtu si edhe për rajonin.
Lexo më shumë