Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkë organizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Fondacionin për të drejtat e kafshëve, OJQ ERA, shënuan 04 tetorin 2023 “Ditën Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve” me aktivitete të ndryshme. Më 4 tetor u hap ekspozita në MMPHI me fotografi për llojet e mbrojtura dhe llojet strikt të mbrojtura. Kjo ekspozitë do të jetë e hapur deri më 06 tetor 2023.

Lexo dhe:

Po vazhdon faza e dytë e projektit “Zhvillimi i Kapaciteteve për Kontrollin e Ndotjes së Ajrit në Republikën e Kosovës”

Gjatë këtij Seminari Rajonal, u prezantua detajishtë rreth projektit i cili po implementohet nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Jica Kosovo) si dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), që njëherit ka për qëllim monitorimin dhe kontrollin e ajrit dhe zhvillimin e politikave të menaxhimit adekuat të cilësisë së ajrit bazuar në të dhënat teknike si dhe zbatimin e masave të kontrollit të ndotjes së ajrit.

Faleminderit partnerëve tanë (JICA) dhe Qeverisë Japoneze, të cilët kanë përfunduar me sukses realizimin e fazës së parë të projektit për zhvillimin e kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës, dhe sot, vazhdojmë të kemi bashkëpunim të shkëlqyer, ku po e vazhdojmë fazën e dytë të projektit të rëndësishëm për ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e duhur të cilësisë së ajrit, që do të kontribuoj në aplikimin e masave për reduktimin e ndikimeve të ndotjes.

Lexo më shumë