Lajmet

23 shkurt 2024

Në Kuvendin e Republikës, me 61 vota PËR, kaluam Shqyrtimin e dytë të Projektligjit nr.08/L-186 për Rregullat e Trafikut Rrugor

Nëpërmjet këtij ligji përcaktohen rregullat bazë të sjelljes së pjesëmarrësve dhe subjekteve tjera në trafikun rrugor dhe meqenëse Ligji Aktual ka zbraztësira ligjore si në aspektin e harmonizimit me AQUIS të BE-së, si në ato të Konventave Ndërkombëtare, si Konventa e Gjenevës (1945) dhe Vjenës (1968) për Trafikun Rrugor, në vijim janë paraqitur ndryshimet e domosdoshme nëpërmjet këtij Projektligji:

Transpozon pjesërisht Direktiven 2015/413 të datës 11.03.2015 që ka të bëjë me lehtësimin e shkëmbimit të informative ndërkombtare në çështjet e gjobave të lidhura me sigurinë në trafik;

Në përgjithësi janë rritur shumat e gjobave për kundërvajtje në trafik.

Kundërvajtjet në trafik janë të përshkallzuara;

Janë të përcaktuara dispozitat e trafikut të cilat e rregullojnë trafikun e trotineteve elektrike.

Dispozitat që rregullojnë veprimet në autoudhë ku parashihen ngritjet e gjobave për shkak të rrezikshmerisë.

Dispoziatat për drejtimin e mjetit motorik ku janë përshkallëzuar gjobat pa patentë shoferë dhe me patentë shofer jo valid.

Përcaktimi i përdorimit të video incizimeve si provë e shkeljeve nga pjesëmarrësit në trafik.

Identifikimi i kundërvajtjes me pajisje elektronike për shqiptimin e gjobave elektronike;

Bartja e përgjegjësisë tek pronari i automjetit, për rastin kur nuk mund të identifikohet shoferi i cili ka bërë kundërvajtje në trafikun rrugor;

Dispozitat e veçanta ndaj shoferëve që ndosin rrugën me rrotat me baltë nga rruga e dheut, vendpunishtja dhe çfardo materiali që e ndotë rrugën;

Rregullimi i dispozitave lidhur me çështjen e masës mbrojtëse “ndalim i drejtimit të mjetit me veprim motorik” për përsëritësit e shkeljeve.

Pasojat juridike të dënimeve janë rregulluar në mënyrë të detajuar.

 

Lexo dhe:

Po vazhdon faza e dytë e projektit “Zhvillimi i Kapaciteteve për Kontrollin e Ndotjes së Ajrit në Republikën e Kosovës”

Gjatë këtij Seminari Rajonal, u prezantua detajishtë rreth projektit i cili po implementohet nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Jica Kosovo) si dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), që njëherit ka për qëllim monitorimin dhe kontrollin e ajrit dhe zhvillimin e politikave të menaxhimit adekuat të cilësisë së ajrit bazuar në të dhënat teknike si dhe zbatimin e masave të kontrollit të ndotjes së ajrit.

Faleminderit partnerëve tanë (JICA) dhe Qeverisë Japoneze, të cilët kanë përfunduar me sukses realizimin e fazës së parë të projektit për zhvillimin e kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës, dhe sot, vazhdojmë të kemi bashkëpunim të shkëlqyer, ku po e vazhdojmë fazën e dytë të projektit të rëndësishëm për ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e duhur të cilësisë së ajrit, që do të kontribuoj në aplikimin e masave për reduktimin e ndikimeve të ndotjes.

Lexo më shumë

Në Kuvendin e Republikës, me 61 vota PËR, kaluam Shqyrtimin e dytë të Projektligjit nr.08/L-186 për Rregullat e Trafikut Rrugor

Nëpërmjet këtij ligji përcaktohen rregullat bazë të sjelljes së pjesëmarrësve dhe subjekteve tjera në trafikun rrugor dhe meqenëse Ligji Aktual ka zbraztësira ligjore si në aspektin e harmonizimit me AQUIS të BE-së, si në ato të Konventave Ndërkombëtare, si Konventa e Gjenevës (1945) dhe Vjenës (1968) për Trafikun Rrugor, në vijim janë paraqitur ndryshimet e domosdoshme nëpërmjet këtij Projektligji:

Transpozon pjesërisht Direktiven 2015/413 të datës 11.03.2015 që ka të bëjë me lehtësimin e shkëmbimit të informative ndërkombtare në çështjet e gjobave të lidhura me sigurinë në trafik;

Në përgjithësi janë rritur shumat e gjobave për kundërvajtje në trafik.

Kundërvajtjet në trafik janë të përshkallzuara;

Janë të përcaktuara dispozitat e trafikut të cilat e rregullojnë trafikun e trotineteve elektrike.

Dispozitat që rregullojnë veprimet në autoudhë ku parashihen ngritjet e gjobave për shkak të rrezikshmerisë.

Dispoziatat për drejtimin e mjetit motorik ku janë përshkallëzuar gjobat pa patentë shoferë dhe me patentë shofer jo valid.

Përcaktimi i përdorimit të video incizimeve si provë e shkeljeve nga pjesëmarrësit në trafik.

Identifikimi i kundërvajtjes me pajisje elektronike për shqiptimin e gjobave elektronike;

Bartja e përgjegjësisë tek pronari i automjetit, për rastin kur nuk mund të identifikohet shoferi i cili ka bërë kundërvajtje në trafikun rrugor;

Dispozitat e veçanta ndaj shoferëve që ndosin rrugën me rrotat me baltë nga rruga e dheut, vendpunishtja dhe çfardo materiali që e ndotë rrugën;

Rregullimi i dispozitave lidhur me çështjen e masës mbrojtëse “ndalim i drejtimit të mjetit me veprim motorik” për përsëritësit e shkeljeve.

Pasojat juridike të dënimeve janë rregulluar në mënyrë të detajuar.

 

Lexo më shumë