163 - Ministria | MMPH

 • Fatmir Matoshi
 • Ministër
 • 2018 - 2020
 • Albena Reshitaj
 • Ministre
 • 2017 - 2018
 • Ferat Shala
 • Ministër
 • 2016 - 2017
 • Ferid Agani
 • Ministër
 • 2014 - 2016
 • Dardan Gashi
 • Ministër
 • 2011 - 2014
 • Mahir Yagcilar
 • Ministër
 • 2008 - 2011
 • Adrian Gjini
 • Ministër
 • 2005 - 2008
 • Bajram Kosumi
 • Ministër
 • 2005 (3 muaj)
 • Ethem Çeku
 • Ministër
 • 2002 - 2004