5571 - Galeria_single | MMPH

Priština, 11.03.2021 - Ministar ekonomije i zaštite životne sredine (MEA) Muharrem Nitaj putem zvaničnog pisma obavestio je da je zatražio od Odbora Infrakosa da suspenduje izbor novog izvršnog direktora ovog preduzeća, s obrazloženjem da u procesu izbora nisu primenjivani kriterijumi konkursa, ali su oni ovo pitanje učinili završenim činom čime su izvršili prekršaj.

Potpuna izjava ministra Nitaj:

Kao ministar ekonomije i zaštite životne sredine, nisam prihvatio da nastavim sa ponovnim nominiranjem privremenih odbora, u vreme kada je proces izbora redovnih odbora već u završnoj fazi!

Čak i za ono preduzeća u kojima je proces intervjuisanja i bodovanja završen, kao što je slučaj sa Odborom Telekoma, prepustili smo njegov izbor i imenovanje budućoj Vladi.

Ocenio sam da bi izbor novih odbora mora da bude na diskreciji nove vlade. Ali to ne podrazumeva  da privremeni odbori koji su u njihovim poslednjim danima mogu da vrše ishitreni izbor izvršnih direktora javnih preduzeća, čak kršeći pravila konkursa, a često i kršeći zakon, kao što se dogodilo sa izvršnim direktorom Infrakosa.

Uprkos činjenici da j aka ministar i u svojstvu akcionara Infrakosa, zvaničnim pismom od juče sam zatražio od Odbora Infrakosa da obustavi izbor novog izvršnog direktora, sa obrazloženjem da u izbornom procesu  nisu primenjeni kriterijumi konkursa, oni su ovo pitanje učinili završenim činom čime su izvršili prekršaj.