5558 - Galeria_single | MMPH

Priština, 19.02.2021 - Ministar ekonomije i životne sredine (MEŽS), Muharrem Nitaj, potpisao je danas dva sporazuma o razumevanju za subvencionisanje dva javna preduzeća, sa Trainkos-om i Unitet-om.

Glavni šefovi preduzeća, Gelor Shala izTrainkos-a i Gazmend Morina iz Unitet-a, obavestili su ministra Nitaj o poslovanju njihovih preduzeća i izrazili njihovu zahvalnost na podršci koju pruža Ministarstvo ekonomije i životne sredine.

Glavni šef  kompanije za čišćenje iz Mitrovice, Gazmend Morina, takođe je rekao ministru o poteškoćama koje radnici imaju u obavljanju poslova, kao rezultat zastarele tehnike sa kojom rade i problemima koje preduzeće ima sa dugovima koje imaju prema PAK-u, nasleđeni tokom godina.