5547 - Galeria_single | MMPH

Priština, 09.02.2021 - Ministar ekonomije i životne sredine, Muharrem Nitaj zahvalio se izvestiteljki za Kosovo u Evropskom parlamentu, Viola von Cramon, na njenom interesovanju u vezi sa sudbinom lava koji je u Gnjilanu držan u neadekvatnim uslovima.

 

Celo pismo ministra Nitaj:

Pozdravljam interesovanje izvestiteljke za Kosovo u Evropskom parlamentu, Viola von Cramon, u vezi sa sudbinom lava „Gjoni“, koje se već neko vreme održava u neadekvatnim uslovima u Gnjilanu.

Obaveštena je javnost i gđa. Von Craemon da je ministarstvo kojim rukovodim preduzelo sve potrebne proceduralne i zakonske korake za njegovo puštanje i premeštanje u zemlji gde bi se lav „Gjoni“ tretirao u skladu sa potrebnim normama.

Već imamo odluku Suda za njegovu sekvestraciju i premeštaj u drugu zemlju, ali nažalost Kosovo nije potpisnik CITES konvencije o prekograničnog prometu životinjskih vrsta, pa smo tražili od autoriteta Republike Albanije da omoguće premeštaj lava „Gjoni“, preko albanske države, odakle je isti prokrijumčaren na Kosovo.

U bliskoj sam saradnji sa albanskim ministrom Klosi i ambasadom Republike Albanije u Prištini, i čekamo okončanje potrebne dokumentacije od albanske države da bi se ovo pitanje zatvorilo.

Žao mi je što je za tako lak problem trebalo toliko dugo da se nađe rešenje, takođe zbog prepreka koje država Kosovo ima u vezi sa određenim konvencijama.

Istovremeno, izražavam svoju zahvalnost za Fondaciju “Four Paws”, koja je izrazila spremnost da preuzme na sebe organiziranje transporta lava „Gjoni“, sa Kosova u treću zemlju, u ovom slučaju u Holandiji.

Srdačno, 

Muharrem Nitaj, 

Ministar ekonomije i životne sredine