5526 - Galeria_single | MMPH

Br. 10/21

Priština, 29.01.2021

Ministar ekonomije i zaštite životne sredine Muharrem Nitaj sastao se sa direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Kosovo, Neil Taylor.

Tema razgovora bila je saradnja između vlade Kosova, odnosno Ministarstva ekonomije i životne sredine (MEA) i EBRD-a u ekonomskom sektoru, sa posebnim naglaskom na energetiku i javna preduzeća.  U oblasti energetike razgovarano je o procesu revizije Energetske strategije, kao i o ugovoru o zajmu EBRD-a za vitalnu infrastrukturu posvećenu javnim preduzećima.    

Ministar Nitaj je potvrdio spremnost za koordinaciju projekata i dugoročne interese Ministarstva ekonomije i životne sredine u održivom ekonomskom razvoju kao jedan od glavnih faktora u dobrobiti građana Republike Kosovo.

“Zahvalni smo vam na podršci koju ste do sada pružili u unapređivanju projekata u oblasti energetike, kao i javnih preduzeća, kao važnih sektora u održivom ekonomskom razvoju. Stoga se nadam da će se ova dobra saradnja nastaviti i u budućnosti “, rekao je ministar Nitaj.

 

U međuvremenu, direktor EBRD-a za Kosovo, Neil Taylor naglasio je da je spreman da unapredi projekte koji su u toku i da pomogne u novim projektima koji se odnose na oblast energetike i druge sektore koje pokriva Ministarstvo ekonomije i zaštite životne sredine, i smatram da je međusobna saradnja garancija za realizaciju zajedničkih projekata.

 Inače, Ugovor o zajmu EBRD-a u iznosu od 30 miliona evra podeljen je u dve tranše. Prva tranša iznosi 10 miliona, što uključuje nadoknadu troškova koje je već završeno u okviru Mere 4 hitnog paketa, dok je vrednost 20 miliona evra uključena u tranšu 2, koja bi trebala da ide kao zajam Vlade Republike Kosovo javnim preduzećima..