5521 - Galeria_single | MMPH

Priština, 26.01.2021 - Ministar ekonomije Muharrem Nitaj, zajedno sa premijerom Avdullahom Hotijem, danas je posetio preduzeće Trepča, gde su se sastali sa upravnim odborom i upravom preduzeća.

Uprava ih je obavestila o trenutnoj situaciji i problemima sa kojima se Trepča suočava.

Visoki vladini službenici, premijer Hoti i ministar Nitaj zatražili su od uprave Trepče da izradi detaljan poslovni plan za prevazilaženje krize, istovremeno obećavajući da će Ministarstvo ekonomije i zaštite životne sredine istražiti sve moguće prilike da pruži podršku Trepči u prevazilaženju situacije stvorene akumuliranim dugom, koji se gomilao godinama.

Ministar Nitaj je sa svoje strane izjavio da bi Trepča u kratkom vremenskom roku trebalo da postane profitabilno preduzeće i da više ne predstavlja teret za Ministarstvo.

„Trepča nije u svojim najboljim danima. U poslednja dva ili tri meseca došlo je do pozitivnih pomaka, po prvi put je preduzeće uspelo vlastitim prihodima da osigura plate svojih zaposlenih; međutim, to nije dovoljno, Trepča mora pronaći mogućnosti da stane na svoje noge i da ne bude na teret vlade”, naveo je Nitaj.