501 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

Dokumentet strategjike

pdf image

Data e publikimit: 24/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 10/08/2020

pdf image

Data e publikimit: 12/02/2020

pdf image
Proces Legalizacije

Proces legalizacije ima za cilj tretiranje građevina bez dozvole na celoj teritoriji Republike Kosovo. Tokom primene Zakona br. 06/L-024 o tretiranju građevina bez dozvole koji je bio na snazi u periodu od tri godine (od februara 2015. do 5. februara 2017.), Ministarstvo je zajedno sa opštinama identifikovalo oko 350 hiljada građevina bez dozvole na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Rezultati ovog procesa, kao i identifikacija izazova i problema, naveli su Ministarstvo da razvije drugačiju politiku i pristup u cilju rešavanja problema građevina bez dozvole na Kosovu.

Jačanjem Zakona br. 06 / L-024 o postupanju sa građevinama bez dozvole, 5. septembra 2018. i dovršetkom podzakonskih akata, postupak legalizacije nastavljen je drugačijim pristupom u cilju stvaranja pojednostavljenih postupaka za legalizaciju, jeftinijeg poreza, da pomogne građanima da uživaju svoja imovinska prava i ostvare koristi od njihove imovine koja može pospešiti ekonomski razvoj, registraciju imovine u katastar i u registar prava na nepokretnu imovinu (RPNI).

Data e publikimit: 12/02/2020

pdf image

Data e publikimit: 25/01/2020

pdf image

Data e publikimit: 05/09/2019

pdf image

Data e publikimit: 24/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 24/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 24/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 24/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 24/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 24/07/2019