6355 - Single_page | MMPH

Lajmet

Plani i Menaxhimit te Pellgut Lumor Drini i Bardhe drejt perfundimit

Plani i Menaxhimit te Pellgut Lumor Drini i Bardhe drejt perfundimit
Prishtinë, 26 August -

Sot u mbajt takimi i organizuar nga SIDA (Agjencia Suedeze per Zhvillim dhe Bashkepunim) ku te ftuar ishin stafi i Autoritetit te Rajonit te Pellgjeve Lumore.

Tema e ketij takimi ishte Plani i Menaxhimit te Pellgut Lumor Drini i Bardhe. Ne takim u prezentua drafti aktual i Planit nga znj. Mihaela Popovici. Pervec ketij prezantimi pati edhe prezentime nga ekspertet lokal z. Halil Ibrahimi per statusin ekologjik te trupave ujore ne Pellgun Drini i Bardhe dhe nga z. Rifat Morina per rezultatet per statusin hidromorfologjik te trupave ujore poashtu ne Pellgun Lumor te Drinit te Bardhe. Prezantimi i fundit u be nga z. Fidaim Sahiti per monitorimin e ujerave nentokesor.

Plani i Menaxhimit te Pellgut Lumor Drini i Bardhe eshte mbeshtetur nga Agjencia Seudeze per Zhvillim dhe Bashkepunim ne kuader te KEP, Programit Kosovar Mjedisor (Kosovo Environment Program) dhe pritet te perfundoj ne fund te ketij viti.

 

Foto Galeria

Kthehu