68 - Publikimet | MMPH

Publikime

pdf image
A 4 Konfirmim per Debat Publik_

Data e publikimit: 18/11/2022

pdf image
Bekim Murati Konfirmim per Debat Publik

Data e publikimit: 15/11/2022

pdf image
AKG Solar 6419 Konfirmim per Debat Publik_

Data e publikimit: 14/11/2022

pdf image
AKG Solar 6417 Konfirmim per Debat Publik_

Data e publikimit: 14/11/2022

pdf image
AKG Solar 6416 Konfirmim per Debat Publik_

Data e publikimit: 14/11/2022

pdf image
AKG Solar 6415 Konfirmim per Debat Publik_

Data e publikimit: 14/11/2022

pdf image
Konfirmim per Debat Publik-8Twenty Energy

Data e publikimit: 04/11/2022

pdf image
VSM KK Shterpcë

Data e publikimit: 24/10/2022

pdf image
Pelqim mjedisor spitali special Onix Istog

Data e publikimit: 11/10/2022

pdf image
Pelqim mjedisor Badallaj

Data e publikimit: 11/10/2022

pdf image
Leje importi Opatija

Data e publikimit: 11/10/2022

pdf image
Udhëheqës i Sektorit për Zona të Mbrojtura

Data e publikimit: 04/10/2022

pdf image
Zyrtar për Ujëra

Data e publikimit: 04/10/2022

pdf image
Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

Data e publikimit: 04/10/2022

pdf image
Njoftim Ridvan Nebihu

Data e publikimit: 29/09/2022

pdf image
Konfirmim per Debat Publik-Standardplin

Data e publikimit: 22/09/2022

pdf image
Daka Group- Konfirmim per debat publik

Data e publikimit: 19/09/2022

pdf image
Leje mjedisore Gashi

Data e publikimit: 14/09/2022

pdf image
Zyrtar për ujëra

Data e publikimit: 05/09/2022

pdf image
Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

Data e publikimit: 05/09/2022

pdf image
PROJEKTLIGJI NR. XX BANIM SOCIAL

Data e publikimit: 25/07/2022

pdf image
Konfirmim i debatit publik_ Newco Mirusha

Data e publikimit: 24/01/2022

pdf image
Vendimi Nr.08/54 datë 12.01.2022

Data e publikimit: 19/01/2022

pdf image
Aktet Administrative Ujore - 2019

Data e publikimit: 11/01/2022

pdf image
N joftim për anulimin e konkursit publik

Data e publikimit: 24/12/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_Horizont Company

Data e publikimit: 30/11/2021

pdf image
Konfirmim per debat publik_ Frutex

Data e publikimit: 19/11/2021

pdf image
Raporti I Azbestit

Data e publikimit: 18/11/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_Pro&CO Group

Data e publikimit: 16/11/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_ Mishtore Demi

Data e publikimit: 28/10/2021

pdf image
RfC for PIU staff

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
ToR Project Manager

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
ToR-Social Specialist

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
TOR_Env Specialist

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
ToR Procurement Specialist

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
ToR Monitoring and Evaluation Specialist

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
ToR Finance Management Specialist

Data e publikimit: 26/10/2021

pdf image
Konfirmim për Debat Publik_ Genc Daija

Data e publikimit: 21/10/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_ISEFERI

Data e publikimit: 13/10/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_VPMG

Data e publikimit: 13/10/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_Holiday Villas

Data e publikimit: 12/10/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_Benita Company

Data e publikimit: 15/09/2021

pdf image
Konfirmim per debat publik_ Bageri 1

Data e publikimit: 09/09/2021

pdf image
Konfirmim per Debat Publik_Besimi Comerce

Data e publikimit: 25/08/2021

pdf image
Debati publik per VNM Belincë, Shtime

Data e publikimit: 22/04/2021

pdf image
Debat publik nga kompania -Agrofuels

Data e publikimit: 14/08/2020

pdf image
Dabat Publik- River Fish

Data e publikimit: 13/08/2020

pdf image
Final Summary Report

Data e publikimit: 26/06/2020

pdf image
Memorandum of Understanding

Data e publikimit: 26/06/2020

pdf image
Siguria kimike dhe biznesi juaj

Data e publikimit: 15/05/2020

pdf image
I njihni këto etiketa?

Data e publikimit: 15/05/2020

pdf image
Kosovë: Shërimi i tokës për të ardhmen

Data e publikimit: 07/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 30/03/2020

pdf image
Permbledhje Ekzekutive Greening Land ESMF

Data e publikimit: 30/03/2020

pdf image
KEK Greenland_Gjelberimi prezentimi per publikim

Data e publikimit: 27/03/2020

pdf image
Përmbledhja ekzekutive

Data e publikimit: 27/03/2020

pdf image

Data e publikimit: 10/02/2020

pdf image
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK

Data e publikimit: 23/01/2020

pdf image
Valdrini-A Konfirmim për debat publik

Data e publikimit: 15/01/2020

pdf image
MBROJTJA E SINJALIZUESVE

Data e publikimit: 08/11/2019

pdf image
NJOFTIM PER PEZULLIM TE KONKURSEVE

Data e publikimit: 15/10/2019

pdf image
Europass Curriculum Vitae

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 05/07/2019

pdf image
strategji e ajrit

Data e publikimit: 14/02/2019

pdf image
Projekti konceptual-2

Data e publikimit: 06/06/2018

pdf image
Projekt Konceptual

Data e publikimit: 06/06/2018

pdf image
Projekt Konceptual- 3

Data e publikimit: 05/06/2018