55 - Publikimet | MMPH

Publikime

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
FABRIKA PËR PRODHIMIN E NGJYRAVE DHE LLAQEVE

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
IMPIANTI PER DISTILIMIN E DERIVATEVE TE NAFTES

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
IMPIANTI PËR SHKRIRJEN E MBETURINAVE METALIKE

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
FABRIKA PËR PRODHIMIN E NGJYRAVE DHE LLAQEVE

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
FABRIKA PËR PRODHIMIN E BLLOKAVE TË NDËRTIMIT

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
KONTRATË PËR BLERJEN E BANESËS

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
FABRIKA PËR PRODHIMIN E Ferro-Nikelit

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR

Data e publikimit: 17/07/2019

pdf image
DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR KOSOVA RAFINERY

Data e publikimit: 26/04/2017

pdf image
DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR KMI

Data e publikimit: 26/04/2017

pdf image
DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR BAU BLLOCK

Data e publikimit: 26/04/2017