495 - Publikimet | MMPH

Publikime

pdf image
'Njoftim për adresë'

Data e publikimit: 02/10/2019

pdf image
'Sqarim'

Data e publikimit: 20/12/2018

pdf image
'Rezultatet pozitive nga Komisioni Vlerësues'

Data e publikimit: 20/12/2018

pdf image
'Rezultatet pozitive nga Komisioni i Ankesave'

Data e publikimit: 20/12/2018

pdf image
'FORMULAR I DEKLARATËS SË PARTNERITETIT'

Data e publikimit: 12/09/2018

pdf image
'DEKLARATË MBI FINANCIMIN E DYFISHTË'

Data e publikimit: 12/09/2018

pdf image
'Formulari i Buxhetit për projekt'

Data e publikimit: 12/09/2018

pdf image
'Aplikacion për projekt/program'

Data e publikimit: 12/09/2018

pdf image
'REKOMANDIM'

Data e publikimit: 23/08/2018

pdf image
'UDHËZIMET PËR APLIKANTËT'

Data e publikimit: 17/05/2018

pdf image
'Deklarata e Aplikantit'

Data e publikimit: 17/05/2018

pdf image
'PLANI I VEPRIMIT'

Data e publikimit: 17/05/2018

pdf image
'Buxheti për veprimin'

Data e publikimit: 17/05/2018

pdf image
'FORMULARI I APLIKIMIT '

Data e publikimit: 17/05/2018

pdf image
'Ftesë për aplikim'

Data e publikimit: 17/05/2018

pdf image
'1'

Data e publikimit: 11/12/2017

pdf image
'3'

Data e publikimit: 11/12/2017

pdf image
'2'

Data e publikimit: 11/12/2017