494 - Publikimet | MMPH

Publikime

pdf image
'KËRKESA PËR PUNËSIM'

Data e publikimit: 16/02/2020

pdf image
'Njoftim për anulimin e konkurseve'

Data e publikimit: 13/02/2020

pdf image
'Konkurs - Zyrtar i Lartë për Teknologji '

Data e publikimit: 10/09/2019

pdf image
'Konkurs - Zyrtar i Prokurimit 2 - PR/030'

Data e publikimit: 09/09/2019

pdf image
'Konkurs - Zyrtar Administrativ-AD/450'

Data e publikimit: 09/09/2019

pdf image
'Konkurs - Zyrtar Ligjor 1– Ll/070/'

Data e publikimit: 09/09/2019

pdf image
'Konkurs - Asisitent Administrativ 3 AD/200'

Data e publikimit: 10/07/2019

pdf image
'Konkurs - Recepsionist AD/230'

Data e publikimit: 10/07/2019

pdf image
'Konkurs - Zyrtar Ligjor 1– Ll/070/'

Data e publikimit: 20/05/2019

pdf image
'Konkurs - Zyrtar për Iovacion– IN/190/'

Data e publikimit: 20/05/2019

pdf image
'SHPALLJE - Zyrtar Administrativ-AD/450'

Data e publikimit: 20/07/2018

pdf image
'SHPALLJE - Udhëheqës i Prokurimit- PR/010'

Data e publikimit: 20/07/2018

pdf image
'SHPALLJE - Zyrtar për Logjistikë 1 - BF/210'

Data e publikimit: 20/07/2018

pdf image
'SHPALLJE - Zyrtar për Informim IN/060'

Data e publikimit: 20/07/2018

pdf image
'Konkurs - Drejtor i Departamentit Ligjor'

Data e publikimit: 06/07/2018