75 - Legjislacioni | MMPH

Kerkesë per ishqyrtimin

Data e publikimit: 01/08/22

Vendim financiar Gentrinke Vrella

Data e publikimit: 01/08/22

Vendim financiar California resort

Data e publikimit: 01/08/22

Vendim financiar - LIDO

Data e publikimit: 01/08/22

Vendim financiar -Newco trofta -Istog

Data e publikimit: 01/08/22

LIGJI_NR._04_L-013_PËR_KADASTËR

Data e publikimit: 09/06/22