6146 - Galeria_single | MMPH

Për #DitëneTokës, Misioni i BE-së në Kosovë EULEX Kosovo (Official), ka bërë donacion një veturë për Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

 

Pranim-dorëzimi i veturës është bërë nga shefi i Eulex-it, z. Lars-Gunnar Wigemark dhe Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktures, z. Liburn Aliu.

 

Falënderojmë dhe shprehim mirënjohjen tonë, Misionit të BE-së në Kosovë EULEX Kosovo (Official), si dhe shefit të Eulex-it, z. Lars-Gunnar Wigemark, për donacionin e dhuruar për Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.