6100 - Galeria_single | MMPH

Në Kamenicë, me kryetarin z. Kadri Rahimaj, me të cilin diskutuam rreth nevojës për nxitje të investimeve të reja, projekteve në fushën e infrastrukturës, dhe mundësi të bashkëpunimit për ta vënë turizmin në shërbim të zhvillimit ekonomik. 

 

Duke qenë se prioritetet e nivelit qendror dhe atij lokal përputhen, do i përvishemi punëve drejt realizimit të zotimeve tona për një komunë të zhvilluar ashtu siç i takon Kamenicës.