6080 - Galeria_single | MMPH

Sot, bashkë me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, z. Joern Rohde, drejtorin e Bankës Gjermane për Zhvillim, z. René Eschemann, dhe kryetarin e komunës së Obiliqit, z. Xhafer Gashi, vizituam lokacionin e këtij projekti në komunën e Obiliqit.

 

Ky është projekti i parë diellor në shkallë të gjerë në sektorin publik të Kosovës, dhe i pari projekt që ka për qëllim diversifikimin e prodhimit të energjisë elektrike të KEK-ut.

 

Nga ky bashkëpunim i ndërsjellë do të përfitojnë drejtpërdrejt qytetarët e vendit tonë, me ç’rast: 

 

  • Do të ju sigurohet kyçje në rrjetin e ngrohjes qendrore për 12.000 familje apo rreth 60.000 banorë;
  • Do të reduktohet emitimi i dioksidit të karbonit për 40.000t në vit;
  • Do të shtohen kapacitetet me rreth 70MW në sistemin e ngrohjes në Prishtinë; 
  • Do të reduktohet kërkesa për energji elektrike për qëllime të ngrohjes;
  • Do të ndërtohen kolektorë diellorë prej përafërsisht 69.000 m2.