6011 - Galeria_single | MMPH

Sot në MMPHI, pritëm në takim përfaqësuesit dhe drejtorin e Handikos-it, z. Afrim Maliqin, me të cilët u dakorduam që të punojmë bashkarisht për rregullimin e kuadrit ligjor që i detyron ndërtuesit të mundësojnë qasje sa më të lehtë në ndërtesa për të gjithë. Me këtë punë të përbashkët që po nisim do të kontribuojmë në rritjen e barazisë mes nesh dhe në përmirësimin direkt të cilësisë së jetës për bashkëqytetarët tanë me nevoja të veçanta.

 

Gjatë takimit diskutuam për veprimtarinë, objektivat dhe problemet e përbashkëta të personave me nevoja të veçanta. Ne prezantuam edhe objektivat tanë qeverisës dhe angazhimin tonë të përbashkët për sigurimin e një jetese të dinjitetshme për të gjithë, me theks të veçantë për problemet që ndërlidhen me qasje të barabartë në ndërtesa.

 

Ky komunitet meriton përkrahje më të madhe nga të gjithë, e ne si Qeveri do të organizojmë takime të rregullta, dhe do ta inkuadrojmë këtë komunitet në vendimmarrje për realizimin e këtyre objektivave.