5873 - Galeria_single | MMPH

Sot shënohet “Dita Ndërkombëtare e Ecjes në Natyrë” 15 Tetori 2021

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në bashkë organizim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Komunën e Prishtinës, OJQ-të mjedisore si dhe pjesëmarrja e nxënëseve të SHFMU “ILIRIA” në Prishtinë, shënuan festën mjedisore me rëndësi te veçantë per mjedisin dhe shëndetin, kjo  festë u shënua në peizazhin e mbrojtur natyror “ Gërmia”, në komunën e Prishtinës.

Shënimi i kësaj dite synon ngritjen e vetëdijes së institucioneve dhe qytetarëve mbi rëndësinë që ka natyra dhe promovimi i vendeve turistike në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimin  e gjendjes se mjedisit duke përfshire; Token, Ujin, Ajrin dhe Biodiversitetin – Botën bimore dhe shtazore.https://gazetaalo.com/ads/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=15&loc=https%3A%2F%2Fgazetaalo.com%2Fmmphi-shenon-diten-nderkombetare-te-ecjes-ne-natyre%2F&referer=https%3A%2F%2Fgazetaalo.com%2Frubrika%2Flajme%2F&cb=c7cc24c763

Në të gjitha vendet evropiane, kjo ditë shënohet përmes aktiviteteve të ndryshme rekreative si; shëtitjeve apo ecjes në natyrë, parqe, fusha dhe vende tjera turistike.

Ecja në këmbë në natyrë është shndërruar në një sport tepër të aplikuar, pasi natyra është e ndërlidhur me vet jetën dhe ofron një kënaqësi të veçantë.