5774 - Galeria_single | MMPH

Me qëllim të mbrojtjes së interesit publik, fillimi i zbatimit të marrëveshjes së nënshkruar në mes të MMPHI-së dhe kompanisë Auto Control Kosova, pezullohet deri në rishikimin e funksionimit të sistemeve dhe standardeve të kontrollit të brendshëm. 

 

Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.