5720 - Galeria_single | MMPH

Prishtinë

9 qershor 2021

 

Zëvendësministri I Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi vëzhgoi nga afër asfaltimin e rrugës Babush-Bablak-Tërn-Lubovc-Slivovë, të komunsë së Ferizajit.

 

Me këtë rast zëvendësministri Durmishi pa nga afër cilësinë e asfaltimit të pjesësë prej 1.1 kilometrash të kësaj rruge.

Rruga në fjalë ka një gjatësi prej 7.3 kilometrash, vjet janë asfaltura 2.2 kilometra ndërsa tashmë po bëhet edhe asfaltimi I 1.1 kilometri të kësaj rruge, për të vazhduar tutje me asfaltimin edhe e pjesës tjetër.

 

Projekti financohet ngaministria e i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.