4855 - Galeria_single | MMPH

'

Prishtinë, 06.08.2020 -Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi sot bashkë me U.D. kryeshefin e KRU “Prishtinës”, Sokol Xhafa, kanë nënshkruar  Memorandumin e Mirëkuptimit për Projektin e Trajtimit të Ujërave të Zeza në Prishtinë.

Qëllimi i këtij memorandumi është rregullimi i detyrave dhe përgjegjësive të palëve nënshkruese për implementim të plotë dhe të suksesshëm të projektit për trajtimin e ujërave të zeza në Prishtinë dhe përreth.

Ky memorandum i hap rrugë fillimit të procedurave të implementimit të projektit pasi që i qartëson kompetencat në mes të dy palëve dhe siguron zotimin e mjeteve nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit.

 

“Nënshkrimi i këtij memorandumi sa është i rëndësishëm për fillimin e procedurave për një projekt të rëndësishëm sikur është trajtimi i ujërave të zeza, tregon edhe vendosmërinë në premtimet që u kemi dhënë partnerëve ndërkombëtarë që kanë përkrahur këtë projekt, që në këtë rast është Qeveria Franceze”, ka thënë Kuçi.

 

Ky memorandum rrjedh si rezultat i Marrëveshjes Ndërkombëtare në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë Franceze për bashkëpunim financiar. Këtij memorandumi i ka paraprirë edhe Marrëveshja e Implementimit.

 

Fondet e projektit përcaktohen në përputhje me ndarjen buxhetore të Ligjit për Ndarjet Buxhetore të vitit përkatës fiskal, ku nga ndarja buxhetore e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit u vihen në dispozicion Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” dhe vënia në dispozicion e fondeve kërkon një bashkëpunim dhe ndërveprim të vazhdueshëm të palëve për ta zbatuar projektin për trajtimin e ujërave të zeza në tërësi.'