4836 - Galeria_single | MMPH

'
Prishtinë, 01.07.2020 - Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit (MEA), Blerim Kuçi ka marrë pjesë sot në Takimin e Ministrave të Ballkanit Perëndimor të fushës së  Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK),  me temën ”Ballkani Perëndimor për Epokën Dixhitale”, të organizuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) dhe i realizuar në formë virtuale.

“Ndikimi i Marrëveshjes së Roamingut Rajonal dhe hapat e ardhshëm në drejtim të regjionit pa tarifa të roamingut deri më 1 Korrik 2021”, ka qenë çështja e parë e trajtuar në këtë takim, ku Ministri Kuçi ka paraqitur të arriturat e palës kosovare për zbatimin e kësaj Marrëveshje dhe ka shprehur gatishmërinë për përmbushjen e obligimeve të radhës drejt heqjes së plotë të tarifave të roamingut deri më 1 Korrik 2021.

Si çështje tjetër e trajtuar në këtë takim ministror ka qenë Agjenda e transformimit Dixhital në Ballkanin Perëndimor përtej vitit 2020.

Në këtë rast Ministri Kuçi ka prezantuar planet dhe prioritet e Kosovës për zhvillimin e sektorit të TIK-ut, gjegjësisht të Agjendës Dixhitale të Kosovës.

Po ashtu, Ministri ka shprehur gatishmërinë e vendit tonë në implementimin e veprimeve në kuadër të fushave për ekonominë rajonale (REA 2021-2024) dhe vazhdimin e bashkëpunimit me të gjitha palët në rajon, që të arrihen të gjitha objektivat në mënyrë sa më efikase.

'