4228 - Galeria_single | MMPH

'

Në kuadër të angazhimeve për promovimin ekonomisë digjitale dhe rritjen e shërbimeve në këtë fushë, Ministri i Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beqaj sot ka vizituar “Zombie Soup”, ndërmarrje e specializuar për ofrimin e shërbimeve të tokologjisë që punëson 40 të rinj.

Ministri Beqaj, gjatë vizitës është shprehur impresionuar me punën e të rinjve të “Zobie Soup”, sidomos me punën kreative të tyre në shërbim të kompanive të njohura ndërkombëtare.

“Objektiv i qartë i Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësë është përkrahja e të rinjve që posedojnë shkathtësi specifike në fushën e teknologjisë informative, me anë të të cilave ata krijojnë inovacione në këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë së Kosovës. Shkathtësitë e të rinjve janë promotorë të zhvillimit të ekonomisë digjitale të Kosovës.

Pronarët e “Zombie Soup”Agon Avdimetaj dhe Dorjan Berishaj, prezantuan punën që bënë kjo ndërmarrje në fushën e teknologjisë informative dhe në ofrimin e shërbimeve shumë të avancuara në këtë fushë. Ata e informuan Ministrin Beqaj se aktivitete kryesore të kësaj ndërmarrje janë: krijimi bazën së të dhënave, zhvillimi i programeve, zhvillimi i aplikacioneve, dizajn i programeve, video lojërave, blogjeve dhe menaxhim i projekteve.

Pronarët e “Zombie Soup” theksuan se fokusi i ri i tyre është zhvillimi i lojërave në platformat e realitetit virtual.

'