2222 - Galeria_single | MMPH

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit!

Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve regjionale në gjithë Rep. Kosovës. Ky aksion i madh vazhdon në bazë të planit operativ që kemi bërë me gjithë menaxherët rajonal të MIA-së.

Kjo do të jetë edhe në funksion të mbrojtjes nga pandemia.

Panikë jo, distancë po.