279 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

Dokumentet strategjike

pdf image

Data e publikimit: 21/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 21/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 19/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 19/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 19/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 13/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 13/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 13/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 08/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 06/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 06/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 06/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 06/04/2022

pdf image

Data e publikimit: 28/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 24/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 23/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 23/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 23/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 21/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 15/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 10/03/2022

pdf image

Data e publikimit: 15/02/2022

pdf image

Data e publikimit: 15/02/2022

pdf image

Data e publikimit: 11/02/2022

pdf image

Data e publikimit: 02/02/2022

pdf image

Data e publikimit: 24/01/2022

pdf image

Data e publikimit: 14/01/2022

pdf image

Data e publikimit: 14/01/2022

pdf image

Data e publikimit: 05/01/2022

pdf image

Data e publikimit: 05/01/2022

pdf image

Data e publikimit: 22/12/2021

pdf image

Data e publikimit: 21/12/2021

pdf image

Data e publikimit: 20/12/2021

pdf image

Data e publikimit: 14/12/2021

pdf image

Data e publikimit: 10/12/2021

pdf image

Data e publikimit: 02/12/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 25/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 19/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 16/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 11/11/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 27/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 21/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 20/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 19/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 19/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 19/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 18/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 13/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 13/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 08/10/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/09/2021

pdf image

Data e publikimit: 24/09/2021

pdf image

Data e publikimit: 21/09/2021

pdf image

Data e publikimit: 21/09/2021

pdf image

Data e publikimit: 09/09/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 20/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 10/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 09/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 09/08/2021

pdf image

Data e publikimit: 30/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 27/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 26/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 16/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 14/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 13/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 09/07/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/06/2021

pdf image

Data e publikimit: 25/06/2021

pdf image

Data e publikimit: 21/06/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/05/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/05/2021

pdf image

Data e publikimit: 07/05/2021

pdf image

Data e publikimit: 05/05/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/04/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/04/2021

pdf image

Data e publikimit: 27/04/2021

pdf image

Data e publikimit: 22/04/2021

pdf image

Data e publikimit: 22/04/2021

pdf image

Data e publikimit: 20/04/2021

pdf image

Data e publikimit: 31/03/2021

pdf image

Data e publikimit: 29/03/2021

pdf image

Data e publikimit: 25/03/2021

pdf image

Data e publikimit: 24/03/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/02/2021

pdf image

Data e publikimit: 12/02/2021

pdf image

Data e publikimit: 04/02/2021

pdf image

Data e publikimit: 29/01/2021

pdf image

Data e publikimit: 28/01/2021

pdf image

Data e publikimit: 25/01/2021

pdf image

Data e publikimit: 06/12/2020

pdf image

Data e publikimit: 22/10/2020

pdf image

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image

Data e publikimit: 13/10/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image

Data e publikimit: 19/07/2019