500 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

al_titulli }}

pdf image

Valdete Tahiri-Azemi
Zyrtare për informim
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
ish pallati i mediave "Rilindja" kati 16, nr. 1617
Tel: +383 (0) 38 200 32 003, 044 205 460
E-mail: valdete.tahiri@rks-gov.net

Data e publikimit: 14/08/2019