279 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

Dokumentet strategjike

pdf image
Raporti I VNM-se i NP ”TERMOKOS” SH.A.

Data e publikimit: 19/04/2022

pdf image
Doracakut për monitorimin e zbatimit

Të mërkurën me 30 mars 2022, në organizim të Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) me mbështetje të GIZ dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës të Kosovës është bërë promovimi dy doracakëve.

Kështu është promovuar, Doracaku për vlerësimin e kualitetit të planeve zhvillimore komunale (PZHK) dhe Hartave zonale komunale (HZK), si dhe Doracakut për monitorimin e zbatimit të dokumenteve komunale të planifikimit hapësinor (PZHK dhe HZK), të cilët janë zhvilluar me mbështetjen e GIZ - Projekti për planifikim hapësinor dhe menaxhim të tokës.

Këta doracak janë hartuar për hartimin dhe vlerësimin e  dokumenteve të planifikimit hapësinor, në këtë drejtim doracaku përveç që mund të përdoret si mjet për vlerësim, mund të përdoret edhe si platformë efikase për ngritje të kapaciteteve, sepse ofron një numër të mjeteve të planifikimit që mund të përdoren dhe gjatë procesit të hartimit të këtyre dokumenteve të planifkimit hapësinor.

 

Data e publikimit: 08/04/2022

pdf image
Raporti i VNM-së për kompaninë PAYKOS L.L.C

Data e publikimit: 21/03/2022

pdf image
Raporti i VNM ALBA-GROUP DY

Data e publikimit: 24/09/2021

pdf image
Raporti i VNM-së për kompaninë Bageri 1

Data e publikimit: 09/09/2021

pdf image
Raporti Final i Grupit Punues per Hidrocentralet

Data e publikimit: 10/08/2021

pdf image
Raporti i VNM HC- Elez Hani 2

Data e publikimit: 09/08/2021

pdf image
Raporti i VNM HC- Elez Hani 1

Data e publikimit: 09/08/2021

pdf image
Magic Ice Joint Stock Company “ SH.A. Lipjan

Data e publikimit: 28/04/2021

pdf image
Lab Oil depo e karburanteve

Data e publikimit: 20/04/2021

pdf image
VNM-Parallova Investment L.L.C-Shpk

Data e publikimit: 31/03/2021

pdf image
Rapori i VNM EU BETON SH.P.K” PER FASADA

Data e publikimit: 29/03/2021

pdf image
RAPORT I VNM NIN TECHNOLOGY SH.P.K. PRISHTINË

Data e publikimit: 25/03/2021

pdf image
VNM Shalaj -shpk Fab. e Elementeve nga Betoni

Data e publikimit: 24/03/2021

pdf image
RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

Data e publikimit: 12/02/2021

pdf image

Data e publikimit: 04/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 23/04/2020

pdf image
Stakeholder Engagement Framework

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Aplikuesit: Faton Haziraj, ka aplikuar në MMPH për Kushte Ndërtimore me numër të Protokollit 5261/19 të dates 27.08.2019,

Data e publikimit: 13/10/2019

pdf image
Turizmi_739099

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Turizmi

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tryeza_e_rrumbullakwt_831056

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tryeza_e_rrumbullakwt_494783

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tretiranje_nelegalne_gradnje_je_počelo_262976

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tregtia_274343

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tregtia

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Transporti_197807

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Transporti

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Training_Programme_EIA_SEA_326270_497864

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Training_Programme_EIA_SEA_326270

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_978148

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_935775

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_412418

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_379479

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ToR_-_Konkurs_projektimi_Shq-Kos_011215_313203

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tiki_Mosaic_Konfirmim___per_Debat_P_877061

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Eng__SAPB_2016-2020_188255

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Energjetika_611365

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Energjetika

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Emergjenca_290051

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Emergjenca

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ECA_RAP_P131539_ang_609178

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ECA_RAP_P131539_ang_476255

Data e publikimit: 19/07/2019