279 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

Dokumentet strategjike

pdf image
Raporti i VNM ALBA-GROUP DY

Data e publikimit: 24/09/2021

pdf image
Raporti i VNM-së për kompaninë Bageri 1

Data e publikimit: 09/09/2021

pdf image
Raporti Final i Grupit Punues per Hidrocentralet

Data e publikimit: 10/08/2021

pdf image
Raporti i VNM HC- Elez Hani 2

Data e publikimit: 09/08/2021

pdf image
Raporti i VNM HC- Elez Hani 1

Data e publikimit: 09/08/2021

pdf image
Magic Ice Joint Stock Company “ SH.A. Lipjan

Data e publikimit: 28/04/2021

pdf image
Lab Oil depo e karburanteve

Data e publikimit: 20/04/2021

pdf image
VNM-Parallova Investment L.L.C-Shpk

Data e publikimit: 31/03/2021

pdf image
Rapori i VNM EU BETON SH.P.K” PER FASADA

Data e publikimit: 29/03/2021

pdf image
RAPORT I VNM NIN TECHNOLOGY SH.P.K. PRISHTINË

Data e publikimit: 25/03/2021

pdf image
VNM Shalaj -shpk Fab. e Elementeve nga Betoni

Data e publikimit: 24/03/2021

pdf image
RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

Data e publikimit: 12/02/2021

pdf image

Data e publikimit: 04/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 23/04/2020

pdf image
Stakeholder Engagement Framework

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK

Data e publikimit: 24/03/2020

pdf image
Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Aplikuesit: Faton Haziraj, ka aplikuar në MMPH për Kushte Ndërtimore me numër të Protokollit 5261/19 të dates 27.08.2019,

Data e publikimit: 13/10/2019

pdf image
Turizmi_739099

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Turizmi

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tryeza_e_rrumbullakwt_831056

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tryeza_e_rrumbullakwt_494783

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tretiranje_nelegalne_gradnje_je_počelo_262976

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tregtia_274343

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tregtia

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Transporti_197807

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Transporti

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Training_Programme_EIA_SEA_326270_497864

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Training_Programme_EIA_SEA_326270

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_978148

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_935775

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_412418

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
TOR-ESIA_379479

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ToR_-_Konkurs_projektimi_Shq-Kos_011215_313203

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Tiki_Mosaic_Konfirmim___per_Debat_P_877061

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Eng__SAPB_2016-2020_188255

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Energjetika_611365

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Energjetika

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Emergjenca_290051

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
Emergjenca

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ECA_RAP_P131539_ang_609178

Data e publikimit: 19/07/2019

pdf image
ECA_RAP_P131539_ang_476255

Data e publikimit: 19/07/2019