5957 - Single_page | MMPH

Lajmet

Nënshkruhen dy udhëzime administrative në mbështetje të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje

Nënshkruhen dy udhëzime administrative në mbështetje të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje
Prishtinë, 25 November -

Ministri Liburn Aliu me datën 22.11.2021 ka nënshkruar dy udhëzime administrative përmes të cilave qartësohen më tej kërkesat për trajtimin e ndërtimeve pa leje të Kategorisë I dhe II. Këto dy udhëzime administrative janë hartuar nga grupet punuese të themeluara nga MMPHI, Agjencia Kadastrale e Kosovës, dhe nga përfaqësues të nivelit komunal. Në këtë proces, grupet punuese janë mbështetur edhe nga USAID - Programi për Qeverisje Ekonomike.

Udhëzimet administrative hyjnë në fuqi 7 ditë, pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

  • Udhëzimin Administrativ MMPHI Nr. 02/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 05/2019 për Procedurat e Ankesave Kundër Vendimeve për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17767

 

Foto Galeria

Kthehu