888 - Galeria_single | MMPH

Pjesë e këtij diskutimi ishin përfaqësuesit e Ministrive përgjegjëse (MMPH, MZHE dhe MAP), Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Millennium Foundation Kosovo, Universiteti Hasan Prishtina, Kolegji UBT, Asociacioni i Komunave të Kosovës, Asociacioni i Arkitektëve, Shoqata e Konstruktorëve si dhe profesionistë të tjerë.

Dokumenti ka për synimin trajtimin e konsumit te energjisë në sektorin e banimit. Ky studimi është një nismë që paraqet bazë solide dhe sistematike për çdo zhvillim të mëtejshëm në këtë fushë.

Qëllimi i këtij aktivitet është gjetja e një mënyre për të reduktuar konsumin e energjisë në ndërtesat e banimit, si ato ekzistuese ashtu edhe ato të reja