6177 - Galeria_single | MMPH

Sot u mbajt në Tiranë, Samiti rajonal i Transportit, për projekte strategjike që na bashkojnë më shumë me njëri tjetrin

 

  • për rrugë të sigurta e të qëndrueshme
  • për një rrjet rrugor që është rezistent ndaj ndryshimeve klimatike, inteligjent, dhe efikas 
  • për një mjedis pune të shëndetshëm për të gjithë punëtorët
  • për promovimin e një sektori rrugor më gjithëpërfshirës
  • për shërbime më të mira për bizneset dhe njerëzit
  • si dhe për angazhimin e mëtutjeshëm të 6 (gjashtë) shteteve të Ballkanit Perëndimor për rehabilitimin dhe ndërtimin e rrugëve më të sigurta dhe më të qëndrueshme.