5310 - Galeria_single | MMPH

'

Prishtinë, 27 shtator 2011 - Në konferencën me temën “Mundësitë dhe Sfidat e Zhvillimit Ekonomik dhe Fuqizimi i Sektorit Privat” kanë dal  këto konkluzione:

1) Transformimi i pronës është një domosdoshmëri
2)Duhet të merret parasysh madhësia e tregut
3) Ka potencial në sektorin e bujqësisë

Rezistenca që bo bëhet nga shoqëria civile lidhur me projektet madhore, nevoja për hulumtime, nevoja e thjeshtësimit të procedurave qoftë në nivel qendror dhe komunal, Kosova ka potenciale si shembulli i 3CIS-it, lidhur me planprogramet edukative duhet të ketë diskutim me biznese siç është shembulli i AUK-ut, duhet ti jepet rëndësi zhvillimit dhe zbatimit të legjislacionit si dhe zhvillimit të infrastrukturës.

Lidhur me zonat e lira ekonomike - duhet të merren shembuj nga të tjerët, është rasti i Shkupit ku janë jo funksionale, të themelohet zyra për eksport.

'