4947 - Galeria_single | MMPH

'

Prishtinë, 15.09.2014 - Komiteti Drejtues i Projektit (KDP) i Termocentralit “Kosova e Re”, i udhëhequr nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Fadil Ismajli, përmes këshilltarëve të transaksionit ka njoftuar ofertuesit e para-kualifikuar për shtyrjen e afatit për dorëzim të ofertave dhe zgjedhjes së investitorit për fazën e parë të projektit deri në 3 muaj.

Ky vendim është marrë pas kërkesës së investitorëve të para-kualifikuar.

KDP TC “Kosova e Re” do të informojë me kohë publikun për hapat tjerë që pritet të merren gjatë kësaj periudhe dhe caktimin e datave respektive.

'