4715 - Galeria_single | MMPH

'

Prishtinë, 03.08.2018 - Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka ka pritur sot përfaqësuesit e ENTSO-E (Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë), Dr.Peter Hoffmann dhe Z. Laurent Rosseel. Këta përfaqësues po qëndrojnë në një mision fakt-mbledhës lidhur me problemet që ka Kosova në faturimin dhe furnizimin energjisë elektrike në Veri te vendit, devijimet në sistem të muajve të fundit si dhe pengesat që po i bën Serbia për operimin e KOSTT-it zonë e pavarur rregullues, si çelës për eliminimin e problemeve me te cilat po ballafaqohet rrejti i transmisionit në Kosovë.

Ministri Lluka theksoi se Kosova është e interesuar në implementimin e marrëveshjes së Brukselit për energji, por është pala serbe që me vite po iu bën obstruksion obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje, duke i shkaktuar humbje financiare dhe probleme teknike në operim KOSTT-it.

“Përkundër bllokadave të shumta nga Serbia ne jemi duke implementuar kërkesat që dalin nga pako e tretë të ligjeve për energji në lidhje me hapjen e tregut dhe integrimit drejt një tregu regjional te energjisë”, tha Lluka, duke shtuar se në këtë kontekst shpreson që edhe ENTSO-E të ndihmojë në këtë proces duke llogaritur që KOSTT ka dëshmuar teknikisht se i plotëson kriteret për të operuar si zonë e pavarur rregulluese dhe të qenit anëtar i ENTSO-E.

'