278 - Dokumentet_dhe_publikimet | MMPH

Dokumentet strategjike

pdf image

Data e publikimit: 04/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 04/05/2020

pdf image

Data e publikimit: 23/04/2020

pdf image
Dokumentet strategjike

Data e publikimit: 01/08/2019

pdf image
Strategjija_qershor-3.1A_645107.doc

Data e publikimit: 23/07/2019

pdf image
PL_per_Ujerat_e_Kosoves_10_01_2012_759626.doc

Data e publikimit: 23/07/2019

pdf image
PL.per_Ujerat_e_Kosoves-korigjuar_367516.doc

Data e publikimit: 23/07/2019

pdf image
PL.për_Mbrojtjen_nga_Zhurma_231519.doc

Data e publikimit: 23/07/2019

pdf image
Drafti_final_SPVB_2016_shqip_567572.docx

Data e publikimit: 23/07/2019

pdf image
STRATEGJIA PËR MBROJTJEN

Data e publikimit: 13/01/2013