327 - Departamentet | MMPH

Raport nga vizita studimore ne Stamboll

Data e publikimit: 02/10/19

Raport nga Vizita studimore në Kroaci

Data e publikimit: 02/10/19

Raport nga Vizita studimore në Bullgari

Data e publikimit: 02/10/19

Raport nga vizita ne Japoni

Data e publikimit: 02/10/19

Raport nga Trajnimi - LEM

Data e publikimit: 02/10/19

Raport nga takimi ne Oher -

Data e publikimit: 02/10/19

Prezantimi nga takimi ne Mal të Zi

Data e publikimit: 02/10/19